Storytelling in organisaties

Werken met storytelling - de kracht van verhalen - is een laagdrempelige manier om energie, bewustwording en beweging te brengen op alle lagen in de organisatie.

Team en organisatie

Teambuilding of teamontwikkeling
Zicht krijgen op elkaars verhaal helpt om elkaar te begrijpen. Om beter samen te werken en van elkaars talenten gebruik te maken. Om gezamenlijk te ontwikkelen. Afhankelijk van de concrete vraag wordt het programma op maat gemaakt.

Workshops | Trainingen | Inspiratiesessies
 
Persoonlijk leiderschap, persoonlijke ontwikkeling

Verhalen gaan over ontwikkeling. De oercyclus die onder alle verhalen ligt is een metafoor voor menselijke ontwikkeling. Door mensen mee te nemen in de wereld van verhalen worden ze zich bewust van hun eigen verhaal. En gaan ze zien dat ze zelf de regie hebben op dat verhaal. Wat ik doe is zaadjes planten, vuurtjes aanwakkeren. De eerste aanzet geven. Het gaat over bewustwording en persoonlijk leiderschap. Over inzicht en beweging.

Hoe zet je de kracht van verhalen in om jouw doel te bereiken?
Als je weet hoe verhalen werken, wat de kracht van verhalen is. Dan kun je het op allerlei manieren inzetten in jouw werk. Wat is jouw opdracht, wat is jouw doel en hoe kun je daarin de kracht van verhalen gebruiken? Hoe zorg je dat jouw boodschap binnenkomt én blijft hangen. Door op een authentieke manier met verhalen te werken. Dat is in de kern waar het hier om gaat.

Verbinding tussen visie/missie en het persoonlijke verhaal van medewerkers
Door te werken met verhalen verbind ik de wereld van de individuele medewerker met het organisatiedoel. Door de medewerker als mens aan te spreken. Het hart erbij te halen. Wat is jouw verhaal? Wat raakt jou? Waar loop jij warm voor? En hoe kun je dat verbinden aan de missie van jouw organisatie? Hoe kun jij jouw eigen bijdrage, dat wat jij doet, verbinden aan het grotere verhaal? Als dat lukt, dan is de missie ineens niet meer ver weg. Dan is het heel dichtbij. Dan voelen medewerkers dat ze bijdragen aan iets groters. Het zorgt voor verbinding, betrokkenheid en bevlogenheid. 

Individueel

In een individueel maatwerk traject ga je aan de slag met jouw eigen verhaal. Zicht krijgen op, bewust worden, de rode draad ontdekken in jouw verhaal. Hoe dat effect heeft op de dingen die je doet. En wat dat zegt over waar je naar toe wilt en wat je toe te voegen hebt. Het gaat over bewustwording en over de regie pakken. Bepalen welke stappen je wilt zetten. Geen grote plannen voor de toekomst. Maar kleine stappen in het nu. Leren door te doen. De eerste beweging inzetten, ervaren, reflecteren en van daaruit verder ontwikkelen.

Verandertrajecten
Ook in verandertrajecten kan het werken verhalen een grote bijdrage leveren. 
Het is belangrijk om stil te staan bij vragen als: Wat is het verhaal van de verandering? Welke verhalen ondersteunen de beweging? Welke verhalen maken zichtbaar waar het wezenlijk om gaat? 

Maar ook door bijvoorbeeld te werken met de leiders van de verandering. Om te beginnen door oog te hebben voor hun eigen verhaal in een dergelijk proces. Waar raakt dit? Wat doet dat met hem/haar als mens en hoe werkt dit door in het leiderschap? Het gaat over bewustwording van het eigen verhaal in de context van de beweging van de organisatie. En vervolgens met die kennis en ervaring de organisatie in. Om samen vorm te geven aan de verandering.

Altijd maatwerk

Wil jij het vuurtje een beetje opporren in jouw organisatie. Sta je aan de vooravond van een verandering? Ben je op zoek naar een energieke invulling voor een bijeenkomst? Of wil je graag wat meer de diepte in op een speelse, toegankelijke manier. De ideeën hierboven zijn slechts enkele voorbeelden. De mogelijkheden om de kracht van verhalen in te zetten in jouw organisatie zijn oneindig. Met elke vraag worden er nieuwe mogelijkheden geboren om verhalen in te zetten en met verhalen te werken. Ik kijk graag samen naar een maatwerk invulling die helemaal aansluit bij jouw vraag.